BRF Rödhaken

Notiser


Årsmöte 2020

2020-04-24

Vi kommer inte att ha ett fysiskt Årsmöte 2020. Det beror på rådande omständigheter kring Covid-19.

Styrelsen har delat ut information angående detta samt informerat de boende att lämna in alla motioner senast 17 april.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

 


COMHEM:S TV-UTBUD BLIR HELT DIGITALT

2020-03-08

DEN 8 SEPTEMBER BLIR DITT TV-UTBUD HELT DIGITALT

COMHEM går över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna (inkl. FM radio via TV-uttaget) utgår.

 

Vad behöver du göra?

Om du tittar på TV analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din TV hemma. Du kan ändra redan nu. Ta hjälp av enkla tips på : comhem.se/digitalisering.

Styrelsen har delat ut lappar om detta och har även satt upp lappar i varje entré.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

 


2 parkeringsplatser

2019-12-17

Vi har haft brister på parkeringsplatser där nya medlemmar har fått stå utan någon parkeringsplats. Vi har förbättrat situationen genom att asfaltera och göra 8 st nya platser.

För att förhindra att samma problem dyker upp framöver så får ni denna information om att den andra parkeringsplatsen ni har idag endast är tillfällig. Om en situation dyker upp där en ny medlem saknar plats så kommer vi att informera er i god tid innan. Då blir det den som sist fick 2:a p-plats som kommer att bli av med sin plats. Hoppas ni har förståelse för detta!

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen


Information om Årsmöte 2019

2019-03-24

Den 21a Maj kl 18:30 är det dags för årsmöte för BRF Rödhaken.

Reservera datumet redan nu!

 

Motioner och föranmälda ärenden ska lämnas in skriftligen till någon i styrelsen eller mailas till styrelsen på styrelsen@brfrodhaken.se innan den 14/4 2019.

 

Namn och lägenhetsuppgifter måste stå med för att dessa ska tas i beaktning. Motioner och ärenden som inte är föranmälda kommer inte att tas i beaktning. Den som skrivit motionen eller anmält ärendet ska delta på mötet för att detta ska tas upp.

 

-Styrelsen


Dokument till årsmötet

2018-04-24

Nedan hittar ni dokumenten till årsmötet exklusive årsredovisningen som delas ut till alla en veckan innan mötet. Mötet är den 15e Maj kl 18:30 i Dalvikskyrkans lokaler. Klicka på respektive länk nedan för att komma till dokumentet.

 

Kallelse

Motion1

Motion2

Styrelsen svar till motionerna

Information om stadgeändringar

Föreslagna stadgar - för en andra röstning

 

Välkomna!

Styrelsen


Färga inte era kläder i tvättmaskinerna!

2018-03-12

Tvättmaskinerna är endast till för att tvätta sina kläder. Inte för att färga dem! Det kunde ha blivit en riktigt otrevlig överraskning för personen som skulle tvätta sina kläder efteråt.

Notera även att man alltså heller inte får tvätta sina mattor i tvättmaskinerna.

-Styrelsen


Balkongerna är färdiga!

2018-02-28

Slutbesiktning är gjord och balkongerna är nu fria att använda! Tack för allas tålamod!

Lappen som säger att man inte får beträda balkongen får man tyvärr plocka bort själv.

 

Lite kort info om vad som händer nu

Styrelsen tittar på lösning för att ordna till och måla innertak, panel etc på den ej utbyggda delen för de av er där detta behövs. Vi vill att det blir fint för alla!

Den galvaniserade balken kommer inte att målas. På rekommendation av branschfolk kommer vi inte att måla den på 2 år. Detta har att göra med att färgen inte kommer fästa.

Man får inte måla balkongen själv enligt stadgarna. Vi i styrelsen kommer jobba aktivt för att se till så att det blir så snyggt som möjligt och hitta den bästa lösningen. Man får heller inte borra i den nya väggen eller i det nya taket! Detta är mycket viktigt! Mattan som ligger just nu kan både krympa eller växa enligt Balco, skär därför inte till dem! De ska även ligga löst mot golvet då de behöver få utrymme att röra på sig.

Pris på vad det kommer kosta att dra ut el till balkongen kommer så fort vi vet något om det. Alla kommer få en grundlösning som man bekostar själv, om man vill, vill man ha något extra går detta att lösa men man betalar då även detta själv.

Till de som har blivit drabbade av en genomborrning kommer styrelsen ordna så att ni kommer få träffa försäkringsbolaget så att de kan lotsa er rätt. Mer info om detta kommer separat.

Vecka 17 kommer återställningen av våra gårdar att börja.

På årsmötet kommer ordförande i föreningen att berätta om byggnationen.

Nu hoppas vi bara på att våren kommer fort så att vi kan börja använda våra fina nya balkonger fullt ut!

-Styrelsen


Motorvärmare

2018-02-28

I föreningen har vi tillgång till några få uttag på vår parkering som kan används för t.ex. motorvärmare. Dessa är väldigt gamla och HSB har meddelat oss att det börjar bli väldigt svårt och dyrt att laga dessa när de går sönder. Därför har vi i styrelsen tagit beslutet att sluta underhålla dessa uttag. Istället kommer vi att på lite längre sikt jobba mot att vi i föreningen har möjlighet att ha någon/några laddstolpar för elbilar istället. Exakt hur denna lösning kan komma att se ut är svårt att säga något om i dagsläget.

Ni som har parkeringsplatser där ni har tillgång till eluttag får gärna kolla så att dessa fungerar. Gör de inte det så hör av er direkt till styrelsen så att ni slipper betala den månatliga avgiften för elen i onödan.


Avgiftshöjning - Balkonger

2018-01-29

Nu börjar det närma sig, snart är alla balkonger färdiga!

 

När vi i föreningen röstade igenom att vi ville bygga ut våra balkonger hade vi i styrelsen beräknat att detta skulle medföra en avgiftshöjning på max 450kr/lägenhet/månad. 

Nu, när vi har kunnat räkna på mer exakta siffror, kan vi meddela att höjningen kommer bli aningen mindre än utlovat vid röstningen.

 

Trappuppgångar 65, 73, 83, 85, 97 kommer få en höjning på 440kr/lägenhet/månad

Övriga trappuppgångar kommer få en höjning på 430kr/lägenhet/månad.

 

Anledningen till att det skiljer 10kr mellan de som har balkong på kanterna av huslängorna gentemot de andra är helt enkelt för att de har en aningen större balkong. Därför även en aningen högre avgift.

 

Höjningen kommer träda i kraft för mars månad, det vill säga den avi som vi alla betalar i februari månad.

 

Tack för ert tålamod!

-Styrelsen


Julhälsning

2017-12-20

Till att börja med vill vi i styrelsen önska er alla en God jul och ett Gott nytt år!

När vi går in i helgerna kommer även balkongbyggnationen att avstanna under någon vecka innan de sätter fart igen. Tyvärr får vi leva lite i den byggarbetsplats vi befinner oss i nu, men, vi ser verkligen fram emot när alla balkonger är färdiga! Vi tror verkligen det kommer bli bra i slutändan, så håll ut!

I och med att det ser ut som det gör på våra gårdar så kommer vi tyvärr inte kunna ta hit en container runt trettondagen detta år. Istället kommer vi se till att det kommer hit en container till våren när balkongerna är färdiga.

Under de senaste veckorna har vi i föreningen också fått utstå diverse el-fel. Lampor som inte lyst, portar till garaget som inte fungerar etc. Vi i styrelsen har satt HSB på att försöka felsöka detta åt oss så att vi kan komma tillrätta med detta också. Märker ni något så felanmälan till HSB direkt, vänta inte på att få tag på någon av oss i styrelsen. Då tar det bara längre tid att lösa.

Behöver ni nå oss i styrelsen under helgerna så finns någon av oss alltid på plats. Däremot kan några vara iväg under en tid för att spendera lite tid på annan ort. Vi gör så klart vårt bästa att finnas till hands.

 

Mer info om själva balkongerna kommer i en separat notis.

Varma hälsningar,

Styrelsen


Info om balkongarbetet

2017-11-03

Alla balkonger är nu kapade.


Nu pågår arbetet med att få fundamenten i marken på plats. För detta krävs att dränering och
dagvattenledningar flyttas ut något. Därav de grävningsarbeten som pågår.

Efter detta skall betongplattor gjutas till altanerna.

Vecka 46 kommer sedan monteringen av de nya balkongerna att påbörjas. Detta sker på alla
husen samtidigt.


Arbetet kommer att pågå hela året och någon vecka in på nyåret, varefter besiktning sker.
De nya avgifterna kommer att tagas ut när balkongerna blir klara att tagas i bruk, troligen
februari 2018.


Vi i styrelsen hoppas att ni inte har eller får alltför stora störningar under byggnadstiden och
ser fram mot att få ta våra nya stora fina balkonger i bruk.

 

Styrelsen genom,

Janne & Lars-Olof

Ordf & Vice-ordf


Bygglov för balkongerna

2017-05-07

Ansökan om bygglov för utbyggnad av balkongerna har skickats in och vi väntar nu på besked innan arbetet kan gå vidare.


Balkonger - Föreningen har röstat!

2017-03-22

Igår, tisdagen den 21/3 2017, på en extrainsatt föreningsstämma röstade medlemmarna i BRF Rödhaken Ja till förslaget om att bygga ut balkongerna i föreningen. Detta med stor majoritet.

Bakgrund

Till förra årets (2016) föreningsstämma inkom en motion om att bygga ut balkongerna i föreningen. Stämman beslöt då att styrelsen skulle arbeta vidare med förslaget och återkomma med hur en sådan byggnation skulle kunna se ut. Efter ett långt förarbete presenterades förslaget för föreningens medlemmar i början av Mars. Detta genom att en fullskalig balkongmodell byggdes upp av entreprenören på föreningens ägor där medlemmarna fick komma och "klämma och känna" på balkongen, samt ställa de frågor de önskade till entreprenören. Därefter skedde en så kallad intresseröstning, detta för att se om förslaget överhuvudtaget var något som intresserade föreningens medlemmar. Det blev ett rungande Ja i denna omröstning och således kallade styrelsen till en extrainsatt föreningsstämma där beslut om utbyggnad skulle tas.

Vidare arbete

Det är nu det riktiga arbetet med utbyggnaden börjar. Till att börja med måste bygglov ansökas om från kommunen. Säger de ja till utbyggnaden kan vi gå vidare med själva byggandet. Detta innebär ett förarbete på 3-5 månader i Växjö där gjutning bland annat sker. Först efter det kan man börja själva utbyggnaden på plats hos oss i föreningen.

Vi fortsätter att hålla er uppdaterade allt eftersom arbetet fortgår.


Sammanfattning årsmötet

2016-05-18

Årsmötet för Brf Rödhaken flöt på bra under mötesordförandes Cathrin Alptegs ledning. Under mötet annonserades det att Kerstin Magnusson lämnar sitt uppdrag som suppleant i styrelsen, som ersättare valdes John Alvarsson. Detta innebär också att det är John som tar över uthyrningen av vår gästlägenhet. I övrigt ser styrelsen ut som tidigare efter mötet. På det efterföljande konstituerande styrelsemötet genomfördes däremot ett planerat byte av ordförande där Lars-Olof Engkvist byter plats med vice ordförande Jan Abrahamsson. Ordförande i BRF Rödhaken är numera alltså Jan Abrahamsson och vice-ordförande är Lars-Olof Engkvist.

En motion om utbyggnad av balkonger presenterades också. De övergripande kommentarer som gavs av medlemmar närvarande på mötet var följande:

Kommentarer: ökar värdet på både lägenheter och fastigheterna, man kan spendera mer tid på balkongen längre tid under året samt att det i princip blir ytterligare ett rum i lägenheten i och med att de isoleras.

Funderingar som yttrades: Kommer ljus försvinna från lägenheten? Måste alla glasa in sin balkong? Om man väljer att glasa in, vill man kunna öppna upp helt för att det inte ska bli alldeles för varmt, hur kommer man hantera de balkonger som redan har glasat in sina balkonger.

Utöver detta spekulerades det även i olika modeller för finansiering av arbetet.

Närvarande på mötet beslutade att ovanstående samt annan information om utbyggnad ska samlas in av styrelsen. När detta arbete är slutfört kan man först besluta om olika alternativ samt utförande av arbete.


Årsmöte 2016

2016-04-16

BRF Rödhakens årsmöte kommer äga rum den 18 Maj kl 18:30 i Dalvikskyrkans lokaler.

Motioner tas tacksamt emot. Dessa ska vara inlämnade till styrelsen senast den 30e april och lämnas i föreningens brevlådor i respektive huskropp, entré 65, 75 eller 85 alternativt skickas med e-post till styrelsen@brfrodhaken.se

Glöm inte att skriva under dem med namn.

Kallelse kommer inom kort i era brevlådor.

- Styrelsen


Relining- och Ventilationsarbeten

2016-04-14

Reliningsarbetet har börjat och kommer fortgå i någon vecka framåt. Vi hoppas inte det blir allt för ansträngande för någon av oss.

Ventilationsarbetet är nu avklarat. Alla har fått ventiler installerade i sina lägenheter och HSB Förvaltning har genomfört en kontroll av alla lägenheter så att vi är redo för den stundande OVKn.

Stort tack till alla för ert sammarbete under denna period!


Info December 2015

2015-12-29

Det nya året står för dörren. Vi hoppas att ni alla haft en trevlig jul och att ni får ett gott nytt år!

Container

Sedvanligt ställs det en container mellan hus 1 och 2.

I denna kan man slänga sin julgran samt osorterat material så som papper, wellpapp, trä och plast, blandat skrot, textilier, icke brännbart, möbler.

Saker så som bildäck, byggavfall, glykol, spillolja, färg, färgburkar, sprayburkar, flytande vätskor, hushållskemikalier ber vi er att inte kasta i containern utan kör detta till sortergården.

Vi ber er respektera ovanstående då det är väldigt dyrt för oss alla om detta missköts.

Tider

Containern ställs dit 4/1-16 kl 13.

Containern hämtas 8/1-16 kl 12.

Stundande ventilationsarbete

2016 kommer det genomföras en så kallad OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) som myndigheterna kräver att vi gör vart 6e år. Separat information kommer skickas om vad detta innebär för oss.

HSB Förvaltning och felanmälan

HSB förvaltning kommer från det nya året göra lite förändringar i deras organisation. Förhoppningsvis till det bättre. Det kommer dock innebära en förändring för oss. All felanmälan ska göras till HSB via deras telefonsvarare eller via nätet. Detta inkluderar felanmälan av entrédörrar som tidigare gjorts till Passera. All information om hur man kontaktar dem hittar ni i alla entréer och på vår hemsida.

Hur kontaktar jag vice-värden?

Vill du ändra namn på dörren, göra någon annan förändring på tavlorna i entréerna eller har du har något annat ärende där vice-värden behöver kommas i kontakt? Då är det enklast att ringa felanmälan på 0771 - 10 10 30 och säga att man bor i Brf Rödhaken och vill att vice-värden kontaktar en. Glöm bara inte att ange ett nummer som han kan nå er på! 

Trevlig fortsättning och Gott nytt år!


Info November 2015

2015-11-29

Information November

Det är första advent och julen står för dörren. Det innebär också att det första nyhetsbrevet skickas ut till just din mailkorg. I detta första nyhetsbrev blir det lite gott och blandat i informationsväg.

Som ni märkt har det målats markeringar för att göra det tydligt att det råder parkeringsförbud inne på gårdarna. Skyltarna som sitter precis där man kör in mot varje hus upplevdes som att de inte syntes tillräckligt tydligt och ledde därför till onödiga böter. Det verkar som att det fått positiv effekt såhär initialt.

Fråga; vem har problem med tappad internetuppkoppling?

I styrelsen har vi länge diskuterat problemet som upplevs med tappad internetuppkoppling i lägenheterna. Vi undrar därför om fler i föreningen upplevt detta? Samt om och i så fall hur det har påverkat användandet av porttelefonerna?

Fyll gärna i denna snabba enkät så att vi kan få lite kött på benen när vi fortsätter vår konversation med ComHem om problemet: http://goo.gl/forms/si2rYHZzaG

Tre snabba

I mellandagarna kommer vi ta hit en container precis som vi brukar för att man ska kunna städa i sina förråd. När vi vet exakta datum för detta meddelar vi givetvis detta till er så snart som möjligt!

När storhelgerna står för dörren tycker vi alla att det är trevligt med lite tända ljus. Tänk bara på att blåsa ut dem och att se till så att ni har en fungerande brandvarnare så att vi inte råkar ut för några tråkiga olyckor.

Sist men inte minst har vi ett litet tips från vår energisparscoach om att håll fönstren stängda men ventilationsventilerna öppna nu under vintern för att inte våra element ska åka berg&dalbana.

Varma hälsningar,

Styrelsen


Info Oktober 2015

2015-10-20

Nu när hösten verkligen gör sig till känna hoppas vi att ni alla haft en bra sommar samt att vi vill passa på att hälsa alla nyinflyttade i föreningen välkomna!

Återvinningsrummet och de allmänna utrymmena

Tyvärr måste vi börja med en önskan om att vi alla i föreningen skärper oss när det kommer till hur vi hanterar återvinningsrummet och våra allmänna utrymmen. Allt för många gånger under sommaren har det kastats saker som inte ska kastas i återvinningsrummet utan som istället ska tas till sortergården. Exempel inkluderar en spis, stekpannor (som låg mitt på golvet) samt kläder. Har man inte möjlighet att frakta sina saker till sortergården har vi årligen en container där man kan göra sig av med sådana saker, denna brukar vi ta in under mellandagarna.

Även i de allmänna utrymmena har vi stött på bland annat både disk och tvätt maskin stått uppställt under en längre tid.

Den allmänna regeln som gäller är att om man har märkt upp sakerna med namn och lägenhetsnummer så kan de stå där i 14 dagar innan de ska tas bort.

Vi ber er att respektera ovanstående. Det är trots allt vi som bor i föreningen som bestämmer hur fint vi vill ha det där vi bor.

Visste du att vi har gästparkeringar?

För att undvika att bilar ställer sig inne på gårdarna, där det är parkeringsförbud, har vi gästparkeringar för de som kommer och hälsar på. För att kunna stå där krävs dels att bilen inte är skriven på någon som bor i föreningen samt att man har ett giltigt gästparkeringskort. Saknar man ett sådant kort kontaktar man sekreteraren i föreningen så får ni ett sådant. Enklast görs detta på sekreterare@brfrodhaken.se

Nyhetsbrev via e-mail!

Som ni alla vet vid det här laget har vi i föreningen en hemsida där man kan hitta alla information man kan tänkas söka om föreningen. Däremot framkom det under årsmötet att ni gärna ville kunna få information rörande föreningen skickat till er istället för att behöva gå in på hemsidan. För att tillgodose denna önskan har vi nu ordnat så att man kan anmäla sig till vårt alldeles egna nyhetsbrev via e-mail. Anmälan finns på hemsidan, brfrodhaken.se, precis ovanför nyheterna på förstasidan. Vi hoppas att detta kommer förenkla informationsspridningen i föreningen ytterligare. Ambitionen från vår sida i styrelsen är att vi ska kunna skicka ut ett nyhetsbrev i månaden. Så in och anmäl er!

Ni som fortfarande vill få information i brevlådan behöver inte känna er förbisedda utan denna service kommer fortsätta precis som vanligt! Vill man gärna få information i brevlådan istället för att titta på hemsidan eller få ett nyhetbrev via e-mailen säg till någon i styrelsen så ordnar vi gladeligen detta!


Lyckad städdag

2015-05-10

Det blev en lyckad städdag under en kväll som erbjöd både värme och sol. Upp emot 30 personer träffades den 6e Maj för att ordna till såväl rabatter, som cykelförråd, tvättstugor och uthyrningslägenheten. Därefter blev det umgänge med korv, saft, kaka och kaffe. Den bästa behållningen var ändå att vi som grannar kom ihop oss och umgicks lite.

Ett STORT tack till alla som deltog!

 

Efter städningen bjöds det på korv 

Grillmästaren är igång och bjuder alla deltagare på korv som tack för att de ställde upp.


Underhållsarbete i Garaget 5-18 Maj

2015-04-29

Det kommer utföras underhållsarbete i garaget 5-18 Maj.

Vi ber er därför att tömma garaget på bilar från och med kvällen den 4e Maj. Som tidigare kommer man få ställa sig på innergårdar och dylikt under denna period. Vi ber er visa hänsyn mot varandra och mot de planteringar vi har. Q-Park är meddelade om underhållsarbetet och kommer inte att bötesfälla de bilar som står på innergårdarna under denna period.

Tack för visad hänsyn och förståelse.
Styrelsen


Städdag 6/5 kl 17

2015-04-26

Nu är våren här och det har blivit dags för vårstädning av våra gemensamma utrymmen.

Vi träffas kl 17.00 vid vändplan på Dalviksringen 71. Vi kommer dela in oss i olika städteam, Carl-Axel Jönsson tar tag i dirigentpinnen.

Kvällen avslutas med korvgrillning och dryck.

Välkomna!

Styrelsen


Motioner och nomineringar

2015-04-01

BRF Rödhakens årsmöte kommer äga rum den 12 Maj kl 18:30 i Dalvikskyrkans lokaler.

Motioner och förslag på personer som kan ingå i styrelsen alternativt valberedningen tas tacksamt emot. Dessa ska vara inlämnade till styrelsen senast den 18e april och lämnas i brevlådorna i respektive huskropp, entré 65, 75 eller 85.

Motioner ska innehålla namn, lägenhetsnummer samt kontaktuppgifter.

Kallelse kommer senare i era brevlådor.

-Styrelsen


Problem med hemsidan & mailen

2015-04-01

Under en tid har man inte kunnat ladda hem dokument från hemsidan. Detta berodde på ett fel på själva hemsidan och inte på besökarens dator. Problemet är nu ordnat och allting ska åter fungera problemfritt.

Vissa har även fått felmeddelande när de skickat mail till främst husvards-mailen. Även detta ska nu vara åtgärdat.

Om ni stöter på problem på hemsidan likt de ovan var vänlig och kontakta webmaster@brfrodhaken.se och belys problemet så försöker vi ordna till det.

Glad påsk!


Info Mars 2015

2015-03-17

Våren är på ingång! Vi i styrelsen tänkte därför fråga om det finns någon i föreningen som är intresserad av att ta sig an lite trädgårdsarbete? Om intresse för detta finns hör man av sig till sin husvärd. Det finns en liten summa pengar för inköp av blommor och dylikt om intresse finns. Mer information om detta kommer till anmälda lite senare.

De nya parkeringarna

Tack för era synpunkter på förslaget om nya parkeringsplatser. Styrelsen har mottagit ett antal skrivelser som främst har berört att man vill behålla grönområdet vid hus 1. Det har också inkommit förslag på alternativa lösningar för att utöka antalet p-platser. Styrelsen har beslutat att lägga förslaget på is med anledning av att det uppdagats att det behövs underhållsarbete på ventilation och avlopp. 

Nya husnummer samt rödhaken-skyltar

Skyltarna med husnumren på huskropparna har ersatts för att underlätta för besökare att hitta rätt. I samband med detta sattes även nya skyltar med en rödhake likt vår logga på hemsidan upp.


Angående nr 036 - 330 01 68

2015-01-24

Nu är det nya inpasseringssystemet på plats och alla barndomssjukdomar är förhoppningsvis borta. Som några av er kanske har märkt har ett telefonnummer börjat ringa till medlemmar i föreningen. Söker man på hitta.se är detta telefonnummer från föreningen. Det står fel namn på föreningen på hitta.se men det är en helt annan historia.

036 - 330 01 68 som är det nummer som ringer till oss är alltså inte alls från föreningen. Detta är det telefonnummer som inpasseringssystemet använder sig av när någon ringer via porttelefonen. I och med att det är kopplat till våra hem- eller mobiltelefoner behöver systemet också ha ett nummer att ringa från.

Det är alltså ingen fara att svara när detta nummer ringer. För att öppna porten när någon ringer på porttelefonen så trycker man på "5" på telefonen.


Info Januari 2015

2015-01-24

Information som delats ut till föreningens medlemmar Januari 2015

Miljöstationen

Vi i föreningen är oerhört dåliga på att respektera vad som får slängas i miljöstationen och framförallt vad som INTE får slängas där. I hopp om att vi ska respektera de regler som vi i föreningen tillsammans satt upp har en skylt satts upp utifall det finns några funderingar. På hemsidan, brfrodhaken.se, hittar man ytterligare information om vad man får och inte får slänga.

Saker som kläder, keramik och stekpannor kör man själv till sortergården. Kartonger skall skäras ner. Större emballage, t ex möbel- och TV-kartonger skall också lämnas på sortergården.

Fortsätter det på det här viset måste vi tyvärr ta ut en generell avgift då det kostar extra varje gång felaktigt skräp slängs i miljöstationen.

Spartips

För att hålla elkostnaderna nere tänk på att inte låta era fönster vara öppna mer än 10-15 minuter när du vädrar, ställ samtidigt ner termostaten. För normal ventilation i lägenheten räcker det att ventilerna i fönstret är öppna. Tänk på att dina grannar får sämre (köks-)ventilation när du har fönster öppet.

NY Parkering

Idag har vi brist på parkeringsplatser. Totalt har vi 96 P-platser på 114 lägenheter. Detta innebär att vi saknar 18 platser för att vi ska kunna erbjuda alla en parkeringsplats. Efter önskemål från medlemmar om att kunna erbjuda alla en parkeringsplats har styrelsen tittat över hur det skall kunna lösas. Under våren kommer därför arbetet med att göra iordning de nya parkeringsytorna enligt bifogad ritning. 14 platser kommer att byggas där det idag är gräsmatta vid infart till hus 1 samt 5 platser vid garageinfarterna framför hus 3. En av dessa blir för besökare. Tyvärr innebär detta att vi måste ta bort träd och gräsytor, främst framför huskropp 1. Vi har undersökt alla möjliga alternativ för att minimera detta och tror att denna lösning är den bästa.


Informationsblad December 2014

2015-01-07

Nedan hittar ni samma informationsblad som skickades ut till alla hushållen i December 2014.

Nu har vi en hemsida!

Föreningens hemsida är äntligen färdig! Du hittar den på brfrodhaken.se. På sidan hittar du all möjlig information som har med föreningen att göra. Allt ifrån trivselregler till vilken typ av bredband alla lägenheter har i sitt basutbud.

Information som berör oss alla kommer fortsättningsvis också att ges ut skriftligen. Däremot kommer vi hädanefter bara sätta upp informationslappar i alla trappuppgångar. Vill man ha information skriftligen i sitt brevinkast får man anmäla detta till styrelsen.

Gör därför en vana att gå in på brfrodhaken.se för att ta del av de senaste nyheterna.

Nytt inpasseringssystem

Det nya inpasseringssystemet är snart i drift. Separat information angående detta har skickats ut men skulle du ha några frågor var vänlig maila till Jan Abrahamsson, vice@brfrodhaken.se. Startinformation kommer sättas upp i trappuppgångarna någon dag innan det sätts i drift. Trolig start under vecka 2. När systemet är i drift kommer du inte behöva nyckel till källardörrarna mellan trapphusen.

Nya rutiner för parkeringsplatserna

Vi inför nu även nya rutiner för administrationen av parkeringsplatser. Vill man ha en parkeringsplats/ställa sig i kö mailar man framöver sekreterare@brfrodhaken.se med namn, lägenhetsnummer, trappuppgång, kontaktuppgifter samt om man vill ha en garageplats eller en plats uppe på parkeringsdäcket. Mer information om kostnad etc. hittar ni på hemsidan!

Har man en garageplats och ska flytta hör man sig till sekreteraren för att återlämna nycklarna och dosan. Observera att parkeringsplatsen inte följer med vid försäljning av lägenhet.

Container

En container kommer sättas upp mellan hus 1 och 2 efter helgerna. Rensa gärna dina förråd och släng skräp och julgran i den. Däremot inget byggavfall eller bilhjul! Detta blir bara onödigt dyrt för föreningen!

Fyrverkeripjäser och smällare

Kom ihåg att fyrverkeripjäser och smällare inte får avfyras i närheten av fastigheterna.


Ny hemsida!

2014-12-01

Äntligen är den här! Välkommen till Brf Rödhakens hemsida! Det är vår ambition att vi enklare ska nå ut med information till alla boende i föreningen, hemsidan är ett steg i detta arbete. Mer information kommer att läggas till den närmaste tiden.

Givetvis kommer vi inte bara att sprida information via hemsidan utan vi fortsätter givetvis att sprida information via informationsblad skulle det krävas.

Saknar ni något på hemsidan eller har frågor angående hemsidan maila webmaster@brfrodhaken.se så ska vi försöka hjälpa er.

Men för nu, klicka runt lite och läs. Det kanske finns information på hemsidan som du tidigare inte visste om?

På återseende!

Styrelsen