BRF Rödhaken

Parkering (bil, cykel och dylikt)

Parkering

Från den 1 september kommer villkoren på våran Besöksparkering att ändras. Idag så är villkoren parkering max 6 timmar i rad samt giltigt P-tillstånd erfordras.

Nya villkoren på Besöksparkeringen är att de blir Avgiftsbelagda och gäller alla dagar, dygnet runt. Kostnad är 4 kr/tim och 75 kr/dygn. Betaltjänsten är via Parkster. Går både att ladda ner i telefon eller skicka via SMS vid betalning. Giltigt P-tillstånd erfordras fortfarande!

I föreningen finns det idag totalt 104 parkeringsplatser. Dessa är fördelade på 48-platser i garaget, 48-platser på parkeringsdäcket och 8 platser vid garaget. Föreningen har även 7 st gästparkeringar.

Parkeringsplatserna för boende är personliga och går att nyttja mot en månadsavgift. Vill man ställa sig i kö för att få en parkeringsplats mailar man sekreterare@brfrodhaken.se med namn och lägenhetsnummer samt i vilken kö man vill ställa sig (däck eller garage). Ett bekräftelsemail om att man befinner sig i kön kommer skickas ut samt uppdateringar då kön förändras. För att kunna ansöka om parkeringsplats skall man bo i föreningen.

Vill man ha en andra parkerinsplats mailar man även då till sekreteraren. Denna förfrågan behandlas separat från de andra kölistorna.

  1. Månadsavgiften för en parkeringsplats på parkeringsdäcket är 60kr och för garaget är det 130kr + 30kr om du vill ha el, i mån av plats. Depositionsavgift lämnas vid uthämtning av dosa/nycklar till garaget på 800 kr. Denna betalas via en avi som skickas ut av Jönköpingsbostäder. Vid uppsägning av plats återfås den deposition som står på ens kvitto mot att man lämnar in sin fjärrkontroll, kvitto måste uppvisas. Vid förlust av dosa och/eller nyckel är du ersättningsskyldig för inköp av en ny. Anmäl förlust av dosa för att erhålla en ny till självkostnadspris till sekreterare@brfrodhaken.se.

I händelse av flytt kan nuvarande boendes parkeringsplats inte överlåtas till inflyttande utan nyinflyttad får ansöka om parkeringsplats enligt ovan, vid överlåtelsedatumet (Inte innan man flyttat in).

För gästparkeringen krävs ett tillstånd som sätts synligt i framrutan på den parkerade bilen. Dessa är utlämnade till respektive lägenhet. Om man förlorar sitt tillstånd hör man av sig till sekreteraren i föreningen för att få ett nytt.

Gästparkeringen är endast till för gäster till boende i föreningen. Föreningen har avtal med Nokas som kontrollerar att ägaren till bilar som står på gästparkeringen inte bor i föreningen. Boende i föreningen som har tjänstebil eller disponerar bil som ägs av annan, får inte nyttja gästparkeringen. I de fall det görs kommer föreningen att anmäla detta till Nokas som därmed har rätt att utfärda böter.

Uppsägning av parkeringsplats. Vill man säga upp sin parkeringsplats kontaktar man sekreterare@brfrodhaken.se. Vid försäljning av sin lägenhet behöver man inte säga upp sin plats. Det sker per automatik.

Utöver angivna parkeringsplatser råder parkeringsförbud, dock ej under in- och utlastning.

Cyklar & el-cyklar

Parkering för cyklar finns på källarplan i alla tre hus. Dessa är gratis för boende och det är först till kvarn som gäller.

Äger man en el-cykel och vill ladda denna i det gemensamma parkeringsutrymmet kostar detta den sedvanliga månadsavgiften på 30 kr som föreningen tar ut för all elanvändning utanför ens egen lägenhet.

Med jämna mellanrum anordnar styrelsen en rensning av cyklar. Information om rensningar kommer ut i god tid till alla innan denna görs. Var vänlig se till att hålla ordning.

Barnvagnar och Rullatorer

Barnvagnar får inte placeras i trappuppgångar då utrymningsvägarna måste hållas fria. Istället hänvisar vi till att ställa dem antingen i cykelgaraget, det egna förrådet eller på absoluta markplan under själva trappan i trapphusen.

Rullatorer ska ”fällas ihop” om de lämnas innanför porten och de får absolut inte stå i vägen.