BRF Rödhaken

Underhåll

Föreningens underhållsplan är upprättad i samarbete med en fastighetskonsult i enlighet med gällande lag. Denna följes i största möjliga mån men akuta reparationer samt tidigareläggning av eventuella underhåll kan behöva göras.

Nedan kan du hitta de större underhåll som gjorts sedan 2003.

2019

Målning av trapphusen.

2017

Tak ovanför soprumsentrén har satts upp
Två nya grillplatser har byggts
Balkong-ombyggnationen påbörjades

2016

Relining av de horisontella rören under huskropparna samt spolning av de vertikala (dessa åtgärdades 2008).
Ventilationssystemet renoverat och åtgärdat för alla huskroppar och lägenheter.

2015

Inpasseringssystemet sattes i drift.
Garagegolvet renoverades samt att pelarna målades röda.
Renovering av ventilationssystemet fortgick.

2014

Besiktning av föreningens ventilationssystem utföres.
Renovering av fastighetens ventilationssystem påbörjas.
Nytt inpasseringssystem installeras - klart efter nyår 2015.

2013

Radonmätning utförd.
Garage glasas in och förses med ventilation.
Ny golvbeläggning i garaget.
Nya besöksplatser, 7 st, ställes i ordning.
Automatiska dörröppnare installeras.

2012

Ny fastighetsförsäkring tecknas.
Översyn och komplettering våra planteringar sker.

2011

Målning av tak, väggar och räcken på samtliga balkonger och uteplatser.
Rörelsestyrd LED-belysning installeras i alla trapphus och källare.

2010

Utbyte av alla fönster till 3-glasfönster med U-värde 1,2.

2009

Anskaffning av nytt sophanteringssystem.
Omläggning av tak samt utbyte av hängrännor och stuprör.
Byte av fläktar.

2008

Stamrenovering (Proline)

2007

Markarbeten/ny stenläggning resp.asfaltering av samtliga gårdar samt mellanliggange gångvägar (Topiro)
Tilläggsisolering av tak
Kontrollbesiktning resp.reparation av balkongers bärighet

2005

Miljöstation har inrättats.
Ny gårdsbelysning installeras.
Takreparation, Dalviksringen 95-97 resp. 65 pga storm.

2004

Byte av elskåp i samtliga lägenheter
Nya skåp med jordfelsbrytare installeras

2003

Parkeringsdäcket renoveras med ny ytbeläggnings
Nyplantering av växter vid parkeringsdäcket.
Tvättstugan hus 1 helrenoveras